Счетоводство на малки фирми


Безвъзмездно финансиране от ЕС

Инвестиции в капиталови пазари

 Европейска Финансова Компания предлага счетоводни услуги, данъчни консултации, финансови и юридически услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Ние предоставяме качествени, специализирани услуги за нашите клиенти.

 Дейността ни е съобразена с актуалните изисквания и последните изменения в нормативната уредба. Предлагайки индивидуално отношение към всеки клиент и максимална гъвкавост, ние се стремим възможно най-ефективно да задоволим нуждите на клиентите ни.

 Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на нашите партньори. Стремим се да облекчим максимално работата им, грижим се те да бъдат добре информирани, да получават качествени услуги на разумна цена.

 Ние предлагаме бизнес решения, базирани на нашия дългогодишен опит, съчетан с непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

 


 ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА 2015г.

  Минималната работна заплата става 360 лв.

  Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се запазва 340 лв.

  Базата за изчисление на обезщетенията при бременност и раждане се променя от 18 месеца на 24 месеца.

  Увеличени са минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

  Вдига се максималният осигурителен доход от 2 400 лв. на 2 600 лв.

  От 1 януари работодатели, които умишлено укриват здравни и социални осигуровки, ще бъдат наказвани със лишаване от свобода и глоба. В изричен текст е записано, че работниците няма да носят отговорност. Укриването на осигуровки в големи размери ще се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 2000 лв., а укриването в особено големи размери - лишаване от свобода от 2 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Големи размери са сумите, които надхвърлят 3000 лв., а особено големи размери - 12 000 лв.

 


 ПРОМЕНИ В ЗДДС ЗА 2015г.

  От 01.01.2015г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио - и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление.

 


 ПРОМЕНИ В ЗДДФЛ ЗА 2015г.

  Отпада данъчното облекчение за доходите до размера на минималната работна заплата.

  Лицата, придобиващи доход от друга стопанска дейност, наем и друго възмездно ползване на имущество, изплатени от предприятия или самооосигуряващи се лица, могат писмено да заявят удържането на авансовия данък от платеца.

  Всички лихви по банкови сметки, не само депозитните, както беше до 31.12.2014г., се облагат с 8% данък.

  Лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31.03 и я подадат по електронен път, могат да ползват отстъпка в размер на 5% от декларирания за внасяне данък. Лицето не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне се внесен в срок до 30 април.

 

 

 

 

 


Харесайте ни и ни последвайте в:

  Курсове за 05.02.2016
  • usd 1 USD = 1.74597 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.54086 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 1.76185 BGN (up)
Източник: БНБ

Новини от НАП

Защо да изберете нас?
Попитайте за цена
Нашите клиенти
On-line счетоводство
Финансов анализ

Начало
Услуги
Услуги: Счетоводно обслужване
Услуги: Консултации
Услуги: Юридически услуги
Услуги: Други услуги
Цени
Цени: Счетоводни услуги
Цени: Консултации
Цени: Юридически услуги
Цени: Други услуги
Новини
Въпроси
За нас
За контакти

© 2010-2016 by Vess Peterson™ & EFC™. All rights reserved

Европейска Финансова Компания
гр. София, бул. "Цариградско шосе" 135, 7-ми километър, сградата на Офис Експрес, етаж 2
GSM: 0887/ 48 12 17, 0887/ 80 90 20

Права за ползване   Защита на личните данни