Счетоводство на малки фирми


Безвъзмездно финансиране от ЕС

Инвестиции в капиталови пазари

 Европейска Финансова Компания предлага счетоводни услуги, данъчни консултации, финансови и юридически услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Ние предоставяме качествени, специализирани услуги за нашите клиенти.

 Дейността ни е съобразена с актуалните изисквания и последните изменения в нормативната уредба. Предлагайки индивидуално отношение към всеки клиент и максимална гъвкавост, ние се стремим възможно най-ефективно да задоволим нуждите на клиентите ни.

 Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на нашите партньори. Стремим се да облекчим максимално работата им, грижим се те да бъдат добре информирани, да получават качествени услуги на разумна цена.

 Ние предлагаме бизнес решения, базирани на нашия дългогодишен опит, съчетан с непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

 


 АКТУАЛНО ЗА 2014г.

  Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване става 340 лв.

  Базата за изчисление на обезщетенията при бременност и раждане се променя от 24 месеца на 18 месеца.

  Увеличени са минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

  Вдига се максималният осигурителен доход от 2 200 лв. на 2 400 лв.

  Минималната работна заплата става 340 лв.

  В чл. 67 от КСО отпада задължението на служителя да познава и изпълнява изискванията на нормативните актове за безопасност на труда и опазване на здравето при работа, както и правилата за вътрешния трудов ред на предприятието.

  Запазва се данъчната ставка от 10% за корпоративния данък, която е една от най-ниските в ЕС. Това прави България привлекателно място за инвестиране в бизнес.

  Внесен е проект за криминализиране на неплащането на осигурителни вноски.

  Прие се механизма за обратно начисляване на ДДС да се прилага и за още една категория стоки - зърнените и техническите култури.

  Въведе се така нареченото „касово начисляване на ДДС“. ДДС става изискуемо на датата на плащане на фактурата. За използване на режима „касово начисляване на ДДС“ дружеството трябва да отговаря на определени изисквания.

  При сделките по финансов лизинг е добавен втори случай, при който ДДС е изискуем в пълен размер в началото на лизинговия срок - когато сборът от лизинговите вноски е равен на пазарната стойност на стоката към датата на сключване на договора. До края на 2013г. това условие зависеше само от опцията за прехвърляне правото на собственост на актива в края на лизинговия срок.

  Физическите лица, които имат доходи, непревишаващи минималната работна заплата за страната, могат да ползват данъчно облекчение.

  Запазва се данъчното облекчение за млади семейства с ипотечни кредити.

  Намалява се данъка върху лихвите по депозити на физически лица от 10% на 8%.

  Считано от 01.03.2014г. „единната сметка“ бе отменена. Създадоха се четири нови сметки: централен бюджет, вноски за социално-осигурителни фондове, вноски за Националната здравно-осигурителна каса, вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

 

 

 


Харесайте ни и ни последвайте в:

  Курсове за 27.02.2015
  • usd 1 USD = 1.74006 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.68732 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.83888 BGN (up)
Източник: БНБ

Новини от НАП

Защо да изберете нас?
Попитайте за цена
Нашите клиенти
On-line счетоводство
Финансов анализ

Начало
Услуги
Услуги: Счетоводно обслужване
Услуги: Консултации
Услуги: Юридически услуги
Услуги: Други услуги
Цени
Цени: Счетоводни услуги
Цени: Консултации
Цени: Юридически услуги
Цени: Други услуги
Новини
Въпроси
За нас
За контакти

© 2010-2015 by Vess Peterson™ & EFC™. All rights reserved

Европейска Финансова Компания
гр. София, бул. "Цариградско шосе" 135, 7-ми километър, сградата на Офис Експрес, етаж 2
GSM: 0887/ 48 12 17, 0887/ 80 90 20

Права за ползване   Защита на личните данни